Objecius

Els colors sonors, és un projecte de treball interdisciplinari per infants d’escola bressol i parvulari (p3).

Treballant els llenguatge de forma conjunta, el projecte ens ha de permetre fer una àmplia exploració sensorial de l’entorn.

Tot aquest procés acabarà amb un concert en el que hi participaran activament els infants, les mestres i els músics professionals.

Objectius generals:

 • Promoure una trobada entre llars d’infants i primer curs de parvulari d‘un mateix barri.
 • Oferir un projecte que basat en el motiu de l’hort, com una característica del barri on som, proporcioni processos d’indagació sonora, plàstica, i sensorials en general.
 • Proporcionar material, així com recursos didàctics per a treballar a les escoles amb els infants amb una proposta que lligui diferents àrees (visual i plàstica, expressió corporal, música, medi natural i social, llengua).
 • Involucrar als educadors de les escoles en el projecte, oferint la possibilitat de discutir, proposar i elaborar la proposició del concert final, així com les diverses propostes interdisciplinàries a portar a terme a les escoles.
 • Organitzar un acte final amb la participació activa del grup dels més grans de les llars i el més petits del parvulari, on l’èmfasi estarà en una actuació musical que s’haurà preparat a les escoles.
 • Intentar involucrar un centre d’educació de Cicles Formatius de Llars d’infants per a col·laborar amb les escoles.

Objectius específics:

 • Treballar un repertori de cançó comú.
 • Oferir diferents sons per a aprofundir en la percepció sonora i el coneixement dels sons de l’entorn.
 • Construir material sonor i instruments casolans lligats a la proposta sonora.
 • Escoltar i reconèixer tres audicions lligades als tres ambients proposats.
 • Desplegar un seguit de propostes musicals, corporals i plàstiques que proporcionin una feina a fer durant dos mesos a les escoles participants.
 • Sensibilitzar als infants davant el món sonor i visual i les produccions plàstiques i musicals.
 • Conèixer de prop el cultiu de les plantes i hortalisses amb la confecció d’un hort escolar o bé amb la visita a un hort en funcionament.
 • Documentar el procés fet en les escoles, tant amb enregistraments sonors com visuals.